oficiální stránky obce
Aktuality
Počasí

předpověď pro obec
Ptýrov
Počasí
Dnes má svátek:Obecní úřad

Obecní úřad

1 2 3 7

Občané, kteří si ještě nevyzvedli v kanceláři OÚ alkoholovou dezinfekci na ruce Anti-COVID (200 ml na domácnost) – mohou tak učinit po telefonické domluvě – tel. 607818298.

Zítra (31.3.) obec održí ještě dezinfekci k použití na povrchy – poté budeme také přidělovat do jednotlivých domácností.

BRAŇKA – Předpokládaný termín nástupu firmy do první ulice v zástavbě Braňka se bohužel překládá z 10.3. na 13.4., a to z důvodu komplikace na stavbě čerpací stanice v Ptýrovci. Ještě před zahájením prací ve zmiňované ulici se musí zapustit revizní šachty na úseku Ptýrov – Ptýrovec.

V prostřední ulici jsou již dokončeny veškeré veřejné přípojky. Stavební firma začne s opravami a terénními úpravami.

PTÝROV – Díky momentální situaci s koronavirem byla odložena stavba čerpací stanice v Ptýrově z důvodů odhlášení firmy, která měla provádět zatloukání larzenů (štětovnicová pažící stěna). Nový termín pro tuto stavbu je přibližně polovina dubna. Až po jejím dokončení budou provedeny nové potahy na komunikaci.  (Obec nedovolí dřívější pokládku nových komunikací z důvodu možného poničení těžkou technikou.) Nově předpokládaný termín pro položení nového povrchu komunikace je přibližně začátek května.

MANÍKOVICE – Díky stavbě čerpací stanice na návsi v Maníkovicích muselo dojít k ořezání stromů. V nejbližší době bude provedeno odborné ošetření těchto ořezaných stromů.

Momentálně provádí na návsi firma PRAGIS zatloukání larsenů pažících stěn. Použití je nutné z důvodu výskytu spodní vody a jílu. Práce bude dokončena 31.3.2020. Omlouváme se za zvýšenou hlučnost.

 

 

Dovolte, abych Vás informoval o přijatých opatřeních v areálu Farmy Ptýrov.

Usnesení vlády ČR ze dne 15.3. 2020 č. 15 rozhodlo mimo jiné o zákazu organizované i neorganizované sportovní činnosti. Výjimku má podle odst c, nezbytná péče o zvířata. Do této činnosti je nutné u sportovních koní zařadit i tzv. pohybování koní. Jedná se pohyb koní na lonži ze země a nebo pod sedlem. Viz. výklad MZE pro CJF zde http://www.cjf.cz/aktuality/doporuceni-cjf-k-zajisteni-pece-o-kone-v-case-zakazu-volneho-pohybu-osob/.
V případě, kdy by k pohybování koní nedošlo, hrozí jejich jak fyzické poškození, tak psychická újma.
 
Na základě těchto skutečností jsme přijali následující opatření:
 
Areál je zcela uzavřen pro veřejnost včetně venkovních prostor. Je vyznačeno u vjezdu do areálu a vchodu do hlavní budovy. Vzhledem k charakteru areálu  však nelze zcela uzavřít všechny možné přístupové cesty.
Do areálu mají přístup pouze zaměstananci, majitelé koní (nebo pověřené osoby) a jiné osoby k zajištění nezbytných záležitostí – veterinář, kovář..atpod.
Byla přijata opatření, aby v areálu bylo vždy maximálně 10 osob.
Pohybování koní je rozplánováno tak, aby na jízdárně bylo vždy současně minimálně osob. Na venkovních jízdárnách se jedná o max. 3 osoby v jeden okamžik.
Je zákaz vstupu cizích jezdců a koní do areálu.
Byla ukončena činnost jezdecké školy.
Řada dalších interních opatření.
 
Věřím, že budou tato opatření dostatečná a budou chápána i občanskou veřejností jako opodstatněná.
 
Děkuji
 
Ing. Vladimír Bednář

jednatel
PCT, s.r.o.

Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie. Jak nakládat s jednorázovými použitými rouškami v domácnostech bez potvrzených nakažených nemocí COVID-1.

  1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
  2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
  3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do popelnice na směsný komunální odpad.
  4. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
  5. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

Nakládání s odpady a rouškami v domácnostech s potvrzenou nemocí COVID-19

V případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá se svým odpadem stejně, jako je uvedeno v předchozím odstavci.

1 2 3 7