oficiální stránky obce
Počasí

předpověď pro obec
Ptýrov
Počasí
Dnes má svátek:Aktuality

1 2 3 5

Přechodné dopravní značení bude osazeno dle postupu prací v jednotlivých etapách v termínu od 10.8.2020 do 11.9.2020.

Z důvodu asfaltování hlavní komunikace v místní části Braňka budou umístěny od 11.8.do 21.8. dopravní semafory. Autobusové zastávky budou přemístěny dle situace v nákresu.

situace.pdf

20.5.2020

Ptýrov – Dnes 20.5. nastoupila firma Žáček na opravu místní komunikace Ptýrov-Braňka. Nejprve dojde k prostřiku komunikace, následně bude povrch potažen vyrovnávkou v celé šíři a ve výšce 3 cm. Po vyrovnávce bude položen obrus finišerem ve výšce 5 cm. Veškeré nájezdy a vjezdy k domům budou protaženy do ztracena (nikde by neměl vzniknout hrbol kvůli zvýšení povrchu). Na Braňce v hlavní komunikaci a v zástavbě dojde nejprve k frézování povrchu v celých šířkách a následně k potažení obrusu finišerem.

Ptýrovec – V nejbližších dnech dojde k omezení průjezdnosti na návsi a na všech příjezdových cestách z důvodu položení navezeného recyklátu. Den před nájezdem firmy budeme informovat dotčené občany SMS zprávou o realizaci a o uvolnění plochy.

Braňka – nástup do zástavby na krajní stoku bude nakonec až 15.6. Momentálně firma pracuje na výtlaku a čerpací stanici ČSOV 1 Ptýrovec – čistírna Mnichovo Hradiště. Dílo předávají 25.5.  Od 26.5. nastupují na čerpací stanici v Ptýrově. 1.-7.6.revizní šachty na spojovačce Ptýrov-Ptýrovec. Pokud by došlo k dřívějšímu nástupu firmy do zástavby budeme vás včas dopředu informovat SMS zprávou.

Maníkovice – Od pondělí se bude kopat úsek v hlavní komunikaci náves – zámeček (Bednářovi). Viz obrázek (růžová fixa)

Délka výkopu 70 m. Čas uzavření 14 dní. Příjezd a výjezd bude druhou stranou přes oboru. Druhá stavební parta v Maníkovicích dodělává stavební práce na čerpací stanici a řadu pro dům č.p. 7 Havlíkovi a č.p.8 Jenčovi.

 

BRAŇKA – Termín nástupu firmy do první ulice v zástavbě se posouvá o 14 dní z důvodu nedodělané práce na šachtách mezi Ptýrovem a Ptýrovcem. Nechceme firmu pustit na další úsek, dokud nebude zcela dokončena předchozí práce.

PTÝROV – Zítra (15.4.) začíná firma PRAGIS se stavbou čerpací stanice u rybníka v Ptýrově. Z důvodu zatloukání larzenů (štětovnicová pažící stěna) upozorňujeme na zvýšenou hlučnost. Po stavbě ČS dojde k pokládce komunikace.

MANÍKOVICE – Práce začala od domu č.p.17 ( Kaiserovi) odtud bude kanalizace vedena  k domu č.p.18 (Taybnerovi na návsi).  Celý úsek by měl být částečně průjezdný.

 

 

1 2 3 5