oficiální stránky obce
Počasí

předpověď pro obec
Ptýrov
Počasí
Dnes má svátek:Aktuality

1 2 3 8

Z důvodu stavby zpomalovacího prahu ze zámkové dlažby (u Pěnkavů, v místě kde byl vkládán do komunikace vzdušník ke kanalizaci) je v Maníkovicích omezen průjezd ve dnech 24.11. až 26.11.2021. Během těchto dnů  jezděte okolo obory.

Děkujeme za pochopení.

Apelujeme na všechny, kdo se ještě nepřipojili na kanalizační řád, aby tak učinili ještě do konce roku 2021. Na stavbu kanalizace byla poskytnuta dotace, v podmínkách poskytovatele je nutnost připojení 85 % domů. K dnešnímu dni je připojeno 70% domů.

Stavba kanalizace na Malé Bělé ruší zastávky a mění další linky

 

12. 7. 2021 – 11. 12. 2021

Kvůli další etapě stavby kanalizace a opravám mostků u Nové Vsi jsou od pondělí 12. července 2021 v oblasti Malé Bělé a Nové Vsi vedeny naše linky v objízdných trasách a neobsluhují některé zastávky.

.

Linka 260260 Mnichovo Hradiště – Ptýrov – Mladá Boleslav

  • jede v náhradní trase z Bakova nad Jizerou bez zastávky přes Veselou do Mnichova Hradiště a odtud případně přes Klášter a Ptýrov na Braňku a k Čihátce;
  • zrušeno je po dobu uzavírky zajíždění na Jivinu a dále zastávky Klášter Hradiště n. Jiz., pošta; Bakov n. Jiz., nám.; Malá Bělá, mlýn; Nová Ves u Bakova n. Jiz.
  • náhradní zastávka Bakov n. Jiz, žel. st.
  • jiné odjezdové časy podle výlukového jízdního řád

Jízdní řád:

lv_0260260

Informace o probíhajících stavbách

Veřejný přístřešek – za obecním úřadem u hřiště probíhá stavba volně přístupného veřejného přístřešku. Přístřešek bude sloužit jako možnost pro posezení napříč generacemi (lidé přicházející si nakoupit do obchodu, matky s dětmi navštěvující dětské hřiště, senioři při pravidelných setkáních, hráči hrající na víceúčelovém hřišti a také zázemí pro venkovní akce pro děti). Kapacita sezení 30 lidí. Dotace z Programu rozvoje venkova ve spolupráci s MAS Obecně prospěšná společnost pro Český ráj.

 

 

 

 

 

Stavba veřejného WC u budovy obecního úřadu – zřízení volně přístupného WC, jako zázemí pro víceúčelové hřiště, fotbalové hřiště, dětské hřiště a při konání všech venkovních akcí. Dotace ze Středočeského Fondu obnovy venkova.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 15.6.2021 spuštění zkušebního provozu splaškové kanalizace.

Majitelé nemovitostí, kteří dokončí domovní přípojku zkontaktují obecní úřad, při osobní návštěvě bude provedena osobní kontrola:

  1. napojení na kanalizaci
  2. odvod dešťových vod .- zda není sveden do kanalizace
  3. stav vodoměru

Zkušební provoz bude probíhat 2 měsíce zdarma. První odečet vodoměru se dělá pouze pro kontrolu průtoku a nátoku na čistírnu odpadních vod v Mnichově Hradišti.

Smlouva_o_odvádění_odpadních_vod_na_ČOV-1

Příloha smlouvy-pro provoz tlakové kanal.

Dne 31.5. 2021 došlo mezi obcí a stavební firmou k předání stavby kanalizace. Zároveň byla provedena kolaudace stavby stavebním úřadem.

Po nabytí právní moci kolaudace, tj. od 15.6.2021 bude možné připojovat domovní přípojky.

Bližší informace o připojení domovních přípojek obdrží majitelé nemovitostí mailem nebo pomocí SMS v úterý 1.6.2021.

 

 

Konečný termín předání a kolaudace stavby kanalizace bude v pondělí 31.5. 2021.

Možnost napojení vašich domovních přípojek na řád bude od 15.6.2021 (po nabytí právní moci). 

Děkujeme za vaši trpělivost OÚ

1 2 3 8