oficiální stránky obce

Aktuality

Stavba kanalizace na Malé Bělé ruší zastávky a mění další linky

 

12. 7. 2021 – 11. 12. 2021

Kvůli další etapě stavby kanalizace a opravám mostků u Nové Vsi jsou od pondělí 12. července 2021 v oblasti Malé Bělé a Nové Vsi vedeny naše linky v objízdných trasách a neobsluhují některé zastávky.

.

Linka 260260 Mnichovo Hradiště – Ptýrov – Mladá Boleslav

 • jede v náhradní trase z Bakova nad Jizerou bez zastávky přes Veselou do Mnichova Hradiště a odtud případně přes Klášter a Ptýrov na Braňku a k Čihátce;
 • zrušeno je po dobu uzavírky zajíždění na Jivinu a dále zastávky Klášter Hradiště n. Jiz., pošta; Bakov n. Jiz., nám.; Malá Bělá, mlýn; Nová Ves u Bakova n. Jiz.
 • náhradní zastávka Bakov n. Jiz, žel. st.
 • jiné odjezdové časy podle výlukového jízdního řád

Jízdní řád:

lv_0260260

Informace o probíhajících stavbách

Veřejný přístřešek – za obecním úřadem u hřiště probíhá stavba volně přístupného veřejného přístřešku. Přístřešek bude sloužit jako možnost pro posezení napříč generacemi (lidé přicházející si nakoupit do obchodu, matky s dětmi navštěvující dětské hřiště, senioři při pravidelných setkáních, hráči hrající na víceúčelovém hřišti a také zázemí pro venkovní akce pro děti). Kapacita sezení 30 lidí. Dotace z Programu rozvoje venkova ve spolupráci s MAS Obecně prospěšná společnost pro Český ráj.

 

 

 

 

 

Stavba veřejného WC u budovy obecního úřadu – zřízení volně přístupného WC, jako zázemí pro víceúčelové hřiště, fotbalové hřiště, dětské hřiště a při konání všech venkovních akcí. Dotace ze Středočeského Fondu obnovy venkova.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 15.6.2021 spuštění zkušebního provozu splaškové kanalizace.

Majitelé nemovitostí, kteří dokončí domovní přípojku zkontaktují obecní úřad, při osobní návštěvě bude provedena osobní kontrola:

 1. napojení na kanalizaci
 2. odvod dešťových vod .- zda není sveden do kanalizace
 3. stav vodoměru

Zkušební provoz bude probíhat 2 měsíce zdarma. První odečet vodoměru se dělá pouze pro kontrolu průtoku a nátoku na čistírnu odpadních vod v Mnichově Hradišti.

Smlouva_o_odvádění_odpadních_vod_na_ČOV-1

Příloha smlouvy-pro provoz tlakové kanal.

Dne 31.5. 2021 došlo mezi obcí a stavební firmou k předání stavby kanalizace. Zároveň byla provedena kolaudace stavby stavebním úřadem.

Po nabytí právní moci kolaudace, tj. od 15.6.2021 bude možné připojovat domovní přípojky.

Bližší informace o připojení domovních přípojek obdrží majitelé nemovitostí mailem nebo pomocí SMS v úterý 1.6.2021.

 

 

Konečný termín předání a kolaudace stavby kanalizace bude v pondělí 31.5. 2021.

Možnost napojení vašich domovních přípojek na řád bude od 15.6.2021 (po nabytí právní moci). 

Děkujeme za vaši trpělivost OÚ

Braňka – Už 14 dní probíhá výměna obrubníků a přeložení chodníku v zástavbě RD. V pondělí 19.dubna se bude komunikace frézovat a v následujících dnech dojde k pokládce asfaltu. Prosíme, abyste nechali v týdnu od 19.4. do 25.4. komunikaci volnou!

Ptýrov – Dnes 8.4.se bude usazovat ČSOV 2 v Ptýrově. Od 19.-23.4. bude probíhat stavění elektro pilíře+ palisády, 26.4. realizace vystrojení ČSOV 2.

Do 30.dubna musí stavební firma dodělat všechny nedodělky a chyby, na které byla upozorněna při kontrole.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – NAPOJENÍ NA KANALIZACI BUDE BOHUŽEL O 14 DNÍ POSUNUTO Z DŮVODU NENAPOJENÍ ELEKTRO INSTALACE FIRMOU ČEZ NA ČSOV 2. PŘEDÁNÍ STAVBY+ KOLAUDACE 17. KVĚTNA

PO NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI SE BUDE MOŽNÉ NAPOJIT NA KANALIZACI OD 1.ČERVNA.

Dobře víme, že je to všechno moc dlouhé, ale prosím ještě to vydržme. Stavba kanalizace je přeci na několik desítek let a když nás to stálo, už takových peněz a nervů musíme to dotáhnout do zdárného konce!!  Možná pro někoho zbytečné stále opravy, ale proč to stavební firmu nenechat předělat, když to udělala nedokonale!!

 

 1. V úterý 16.3. nastupuje stavební firma na dokončovací práce na stoku B4 (poslední ulice v zástavbě). Cílem bude oprava dvou šachet, kde kamerový systém ukázal chybu. Jedná se o šachty před domem Popovičů. V návaznosti budou vyměněny všechny poškozené obrubníky a též dojde k přeložení dvou retardérů. Asfaltování ulice proběhne okolo 15.dubna. Přesný termín dám dopředu vědět.

 

 1. Od pondělí 22.3. budou zahájeny práce na opravě čerpací stanice ČSOV 2.

 

 1. Obchůzka po celém kanalizačním řádu (před přijímací kolo) a kontrola všech šachet proběhne v úterý 23.3. (původní termín byl 15.3., ale pro požadavek technického dozoru došlo ke změně) pokud by někdo z vás měl nějaký problém, ideální doba se připomenout. Obchůzky se bude účastnit zástupce stavební firmy, zástupce VaK Mladá Boleslav, technický dozor a budoucí provozovatel. Pokud se budete chtít na něco zeptat, zavolejte mi, řeknu vám přibližný čas, kdy budeme v dané místní části.

 

 1. Pokud stavební firma vstoupila na váš pozemek (jedná se spíše domy s tlakovou kanalizaci), budou chtít od vás podepsat souhlasné stanovisko, že všechno uvedli do původního stavu. Pokud tak neučinili, nepodepisujte jim před odstraněním vad a nedodělků (nebo je už k vám nedostaneme).

 

 

Jen pro připomenutí

22.3. strojové čištění komunikací

9.-11.4. kontejner na více objemný odpad

8.5. svoz nebezpečného odpadu

Nabídka platí i pro občany obce Ptýrov.

Během příštího týdne budeme spouštět také testovací místo pro antigenní i PCR testování.Testování bude zajištovat společnost CITYLAB spol.s.r.o., Rezervace na testování je možná zde:https://www.citylab.cz/rezervace. V týdnu od 8. do 13. března 2021 se v systému objeví odběrové místo Mnichovo Hradiště, kde bude možné se rezervovat, nyní se čeká na schválení místa na Středočeském kraji. Mobilní odběrové místo bude umístěno v Sokolovské ulici mezi sportovní halou BIOS aZŠ Sokolovská. Během příštího týdne přineseme ještě upřesňující informace. Pevně věřím, že nabídka testování a očkování pomůže co nejvíce lidem z Mnichovohradišťska a povede ke zlepšení současné velmi špatné situace. Aktuální informace jsou vždy kdispozici na stránkách města https://www.mnhradiste.cz/corona. -Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.starosta města Mnichovo Hradiště

Úřední deska


Počasí

předpověď pro obec
Ptýrov
Počasí
Dnes má svátek: