oficiální stránky obce

Aktuality

 

 1. V úterý 16.3. nastupuje stavební firma na dokončovací práce na stoku B4 (poslední ulice v zástavbě). Cílem bude oprava dvou šachet, kde kamerový systém ukázal chybu. Jedná se o šachty před domem Popovičů. V návaznosti budou vyměněny všechny poškozené obrubníky a též dojde k přeložení dvou retardérů. Asfaltování ulice proběhne okolo 15.dubna. Přesný termín dám dopředu vědět.

 

 1. Od pondělí 22.3. budou zahájeny práce na opravě čerpací stanice ČSOV 2.

 

 1. Obchůzka po celém kanalizačním řádu (před přijímací kolo) a kontrola všech šachet proběhne v úterý 23.3. (původní termín byl 15.3., ale pro požadavek technického dozoru došlo ke změně) pokud by někdo z vás měl nějaký problém, ideální doba se připomenout. Obchůzky se bude účastnit zástupce stavební firmy, zástupce VaK Mladá Boleslav, technický dozor a budoucí provozovatel. Pokud se budete chtít na něco zeptat, zavolejte mi, řeknu vám přibližný čas, kdy budeme v dané místní části.

 

 1. Pokud stavební firma vstoupila na váš pozemek (jedná se spíše domy s tlakovou kanalizaci), budou chtít od vás podepsat souhlasné stanovisko, že všechno uvedli do původního stavu. Pokud tak neučinili, nepodepisujte jim před odstraněním vad a nedodělků (nebo je už k vám nedostaneme).

 

 

Jen pro připomenutí

22.3. strojové čištění komunikací

9.-11.4. kontejner na více objemný odpad

8.5. svoz nebezpečného odpadu

Nabídka platí i pro občany obce Ptýrov.

Během příštího týdne budeme spouštět také testovací místo pro antigenní i PCR testování.Testování bude zajištovat společnost CITYLAB spol.s.r.o., Rezervace na testování je možná zde:https://www.citylab.cz/rezervace. V týdnu od 8. do 13. března 2021 se v systému objeví odběrové místo Mnichovo Hradiště, kde bude možné se rezervovat, nyní se čeká na schválení místa na Středočeském kraji. Mobilní odběrové místo bude umístěno v Sokolovské ulici mezi sportovní halou BIOS aZŠ Sokolovská. Během příštího týdne přineseme ještě upřesňující informace. Pevně věřím, že nabídka testování a očkování pomůže co nejvíce lidem z Mnichovohradišťska a povede ke zlepšení současné velmi špatné situace. Aktuální informace jsou vždy kdispozici na stránkách města https://www.mnhradiste.cz/corona. -Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.starosta města Mnichovo Hradiště

 1. Do 30.4. budou provedeny všechny nedodělky a vady na stavbě. (viz předchozí informace)
 2. V úterý 30.4. dojde k předání stavby a zároveň bude provedena kolaudace stavebním úřadem z Mnichova Hradiště.
 3. Po 15 dnech od kolaudace dojde k nabytí právní moci a od 15.5. se budete moci napojovat na kanalizační řád.
 4. Připomínáme, že na kanalizační řád nesmí být napojené dešťové svody.
 5. Do 15.3. proběhne obchůzka za přítomnosti stavební firmy, VaK a obce, kde se bude kontrolovat napojení nemovitostí, těsnosti šachet a hlavního řádu. Bude se zaznamenávat kam máte svedenou dešťovou vodu, jestli máte na pozemku studnu, či bazén…
 6. V okamžiku, až se připojíte musíte mít s obcí podepsanou smlouvu o vypouštění (smlouvy připravujeme).
 7. Na každý dům bude vypracovaná karta, kde bude přesný zákres s vyměřením veřejné přípojky, napojení a veškeré informace, které souvisejí s kanalizací.
 8. Pokud stavební firma vstoupila na váš pozemek, musí dát vše do původního stavu. Budou chtít od vás podepsat papír, že máte vše v pořádku. Pokud nejste spokojeni s terénní úpravou, nepodepisujte jim to, pak je sem už nedostaneme (jedná se o pozemky, např. když tlakovou kanalizaci budovali na vašich pozemcích).
 9. Kdybyste nebyli s čímkoliv spokojeni ohledně stavby kanalizace, dejte nám vědět, dokud nedošlo ke konečnému předání stavby.

 

POPLATKY ZA ODPADY A ZA PSY NA ROK 2021 – PLATBY PŘIJÍMÁME AŽ OD LEDNA 2021

Poplatky je možné zaplatit převodem (prosíme splatnost leden.. Ne prosinec, kvůli rozpočtu) na účet obce 33925181/0100. Jako variabilní symbol je třeba použít číslo popisné a na začátek přidat, pokud se jedná o dům v Čihátkách – číslo 6, v Maníkovicích – číslo 7, v Ptýrovci – číslo 8 a v Ptýrově – číslo 9. (Příklad poplatek za Čihátka čp.1 – variabilní symbol 61, za Maníkovice čp.1 – variabilní symbol 71, Ptýrovec čp. 2 – variabilní symbol 82, Ptýrov čp.14 – variabilní symbol 914) Známky a pytle jsou od 4.ledna 2021 k vyzvednutí v kanceláři OÚ nebo po předchozí domluvě v místním obchodě.

Ceny pro občany přihlášené k trvalému pobytu

(neplatí se poplatek za jednotlivé osoby, ale za dům – podle vybrané známky)

Červená známka (výsyp popelnice každý týden) 1600,- Kč

Modrá známka (výsyp popelnice 1x za 14 dní) 1000,- Kč

Zelená známka (p.Turek st. a p. Horna, kombinovaný výsyp) 1300,- Kč

Pytle (15 ks) 500,- Kč

Pes 1x – 40,- Kč, za každého dalšího 60,- Kč (1x pes 40,-Kč/2x pes 100,-/3x pes 160,-)

 Ceny pro nepřihlášené občany (PRO CHALUPÁŘE)

 Pytle (10 ks) 500,- Kč

Červená známka (plná cena) 2700,- Kč

Modrá známka (plná cena) 1300,- Kč

                                                                                                  

 

Co bude v nejbližší době probíhat v Maníkovicích:

 1. dosypání krajnic okolo nové komunikace
 2. dodělání vad a nedodělků (viz seznam níže)
 3. vystrojení čerpací stanice na návsi + vystrojení elekro pilíře
 4. terénní úpravy + navezení zeminy okolo ČS
 5. úklid okolo komunikace (štěrk, kusy asfaltu, kusy betonu)
 6. zvednutí šachty na návsi č.94

Vady a nedodělky u majitelů s tlakovou kanalizací, které jsou nahlášeny na dodělání. Prosím o nahlášení pokud je něco opomenuto.

VADY A NEDODĚLKY- PRO MAJITELE TLAKOVÉ KANALIZACE

KAISEROVI- oprava přichycení stojánku (vyvrtat a přidat dva chybějící šrouby)

ROZKOVCOVI- vyčistit příkop (od písku) před domem na odvod dešťové vody

MATĚNOVI– upevnění šroubu na stojánku+ dodání těsnění a trubky na propojení kanalizace ze šachty

ŠULCOVI– dodat betonové víko na šachtu, uhutnit vjezd deskou, dodat trubku s těsněním,

PALUSKOVI– dodat trubku s těsněním o průměru 75, zasypání

PĚNKAVOVI– uhutnit deskou vjezd, zasypat šachtu

JURÁŠKOVI- 0

TIŠEROVI- zasypat šachtu

KOUDOVÁ – 0

ŽITNÝ – 0

PITRMOCOVI- úklid okolo šachty, dodat trubku, těsnění a koleno

BEDNÁŘOVI- utažení šroubu na stojánku, zasypání šachty

JÍROVI– štěrk 0-32 na dosypání a upravení terénu po přípojce

 

POSPÍŠILOVI– oprava vjezdu

ŠVERMA JAR.– řešení stížnosti, osobní schůzka 1.12.2020 v 9:30 hod.

 

Navrtání šachty bude provádět firma, až v okamžiku, kdy budete mít připravenou svojí domovní část přípojky. Prosím jen si zkontrolujte, že vám firma předala těsnění, koleno a kus trubky! Pokud se tak nestalo, informujte nás.

Houpačky a vývěska z návsi byly demontovány. Po opravě budou vráceny (konstrukce na houpačku byla zcela uhnilá, hrozilo nebezpečí pádu).

Kolaudace celé stavby kanalizace bude probíhat až po vyasfaltování poslední části místní komunikace v zástavbě na Braňce, na jaře příštího roku. Toto asfaltování jsme nepovolili z důvodu hrozícího  propadnutí povrchu komunikace, protože ještě minulý týden zde stavební firma kopala v hloubce 4 m. Kdyby nebyla na trase skála, práce by byla již dokončena. Sice nás mrzí, že se to nestihlo dokonce roku, abyste se mohli připojit, ale volba byla určitě správná.

Ještě jednou se omlouvám za všechny problémy, které nás stavbou provázely a snad všichni si jednou uvědomíme, že  kanalizace je jedna z nejdůležitějších věcí v obci.

M.Koštejnová

Úřední deska


Počasí

předpověď pro obec
Ptýrov
Počasí
Dnes má svátek: