oficiální stránky obce

Aktuality

20.5.2020

Ptýrov – Dnes 20.5. nastoupila firma Žáček na opravu místní komunikace Ptýrov-Braňka. Nejprve dojde k prostřiku komunikace, následně bude povrch potažen vyrovnávkou v celé šíři a ve výšce 3 cm. Po vyrovnávce bude položen obrus finišerem ve výšce 5 cm. Veškeré nájezdy a vjezdy k domům budou protaženy do ztracena (nikde by neměl vzniknout hrbol kvůli zvýšení povrchu). Na Braňce v hlavní komunikaci a v zástavbě dojde nejprve k frézování povrchu v celých šířkách a následně k potažení obrusu finišerem.

Ptýrovec – V nejbližších dnech dojde k omezení průjezdnosti na návsi a na všech příjezdových cestách z důvodu položení navezeného recyklátu. Den před nájezdem firmy budeme informovat dotčené občany SMS zprávou o realizaci a o uvolnění plochy.

Braňka – nástup do zástavby na krajní stoku bude nakonec až 15.6. Momentálně firma pracuje na výtlaku a čerpací stanici ČSOV 1 Ptýrovec – čistírna Mnichovo Hradiště. Dílo předávají 25.5.  Od 26.5. nastupují na čerpací stanici v Ptýrově. 1.-7.6.revizní šachty na spojovačce Ptýrov-Ptýrovec. Pokud by došlo k dřívějšímu nástupu firmy do zástavby budeme vás včas dopředu informovat SMS zprávou.

Maníkovice – Od pondělí se bude kopat úsek v hlavní komunikaci náves – zámeček (Bednářovi). Viz obrázek (růžová fixa)

Délka výkopu 70 m. Čas uzavření 14 dní. Příjezd a výjezd bude druhou stranou přes oboru. Druhá stavební parta v Maníkovicích dodělává stavební práce na čerpací stanici a řadu pro dům č.p. 7 Havlíkovi a č.p.8 Jenčovi.

 

BRAŇKA – Termín nástupu firmy do první ulice v zástavbě se posouvá o 14 dní z důvodu nedodělané práce na šachtách mezi Ptýrovem a Ptýrovcem. Nechceme firmu pustit na další úsek, dokud nebude zcela dokončena předchozí práce.

PTÝROV – Zítra (15.4.) začíná firma PRAGIS se stavbou čerpací stanice u rybníka v Ptýrově. Z důvodu zatloukání larzenů (štětovnicová pažící stěna) upozorňujeme na zvýšenou hlučnost. Po stavbě ČS dojde k pokládce komunikace.

MANÍKOVICE – Práce začala od domu č.p.17 ( Kaiserovi) odtud bude kanalizace vedena  k domu č.p.18 (Taybnerovi na návsi).  Celý úsek by měl být částečně průjezdný.

 

 

BRAŇKA – Předpokládaný termín nástupu firmy do první ulice v zástavbě Braňka se bohužel překládá z 10.3. na 13.4., a to z důvodu komplikace na stavbě čerpací stanice v Ptýrovci. Ještě před zahájením prací ve zmiňované ulici se musí zapustit revizní šachty na úseku Ptýrov – Ptýrovec.

V prostřední ulici jsou již dokončeny veškeré veřejné přípojky. Stavební firma začne s opravami a terénními úpravami.

PTÝROV – Díky momentální situaci s koronavirem byla odložena stavba čerpací stanice v Ptýrově z důvodů odhlášení firmy, která měla provádět zatloukání larzenů (štětovnicová pažící stěna). Nový termín pro tuto stavbu je přibližně polovina dubna. Až po jejím dokončení budou provedeny nové potahy na komunikaci.  (Obec nedovolí dřívější pokládku nových komunikací z důvodu možného poničení těžkou technikou.) Nově předpokládaný termín pro položení nového povrchu komunikace je přibližně začátek května.

MANÍKOVICE – Díky stavbě čerpací stanice na návsi v Maníkovicích muselo dojít k ořezání stromů. V nejbližší době bude provedeno odborné ošetření těchto ořezaných stromů.

Momentálně provádí na návsi firma PRAGIS zatloukání larsenů pažících stěn. Použití je nutné z důvodu výskytu spodní vody a jílu. Práce bude dokončena 31.3.2020. Omlouváme se za zvýšenou hlučnost.

 

 

Braňka – Stavební firma nastoupí v úterý 7.1.2020. Podle harmonogramu začínají u pí Bůžkové a pojedou prostřední ulicí v zástavbě.

 ŽÁDÁME VŠECHNY, KDO NECHÁVÁJÍ SVÁ AUTA NA VEŘEJNÝCH PARKOVACÍCH PLOCHÁCH, ABY TATO MÍSTA UVOLNILI PRO OBČANY, KTEŘI NEBUDOU MOCI Z DŮVODU VÝKOPOVÝCH PRACÍ PARKOVAT U SVÝCH NEMOVITOSTÍ.

 

Ptýrov – v místní části Ptýrov jsou dokončeny všechny veřejné přípojky. V letošním roce dojde k terénním úpravám a zaasfaltování komunikace. Pokud by měl někdo návrhy, jak upravit náves nebo co zlepšit, prosíme o kontaktování.

 

Ptýrovec – Na jaře dojde k terénním úpravám a výměně rozbitých obrubníků na návsi. Obec bude žádat dotaci na obnovu dešťové kanalizace, která by se realizovala v místní části Ptýrovec.

 

Cesta mezi Braňkou a Maníkovicemi – cesta bude uzavřena dokud se zde nedokončí pokládka kanalizace. Poté  bude povrch cesty upraven zhutněným štěrkem.

 

Maníkovice ­– přibližný termín zahájení stavby kanalizace je plánován na březen.

Úřední deska


Počasí

předpověď pro obec
Ptýrov
Počasí
Dnes má svátek: