oficiální stránky obce
Aktuality
  1. Do 30.4. budou provedeny všechny nedodělky a vady na stavbě. (viz předchozí informace)
  2. V úterý 30.4. dojde k předání stavby a zároveň bude provedena kolaudace stavebním úřadem z Mnichova Hradiště.
  3. Po 15 dnech od kolaudace dojde k nabytí právní moci a od 15.5. se budete moci napojovat na kanalizační řád.
  4. Připomínáme, že na kanalizační řád nesmí být napojené dešťové svody.
  5. Do 15.3. proběhne obchůzka za přítomnosti stavební firmy, VaK a obce, kde se bude kontrolovat napojení nemovitostí, těsnosti šachet a hlavního řádu. Bude se zaznamenávat kam máte svedenou dešťovou vodu, jestli máte na pozemku studnu, či bazén…
  6. V okamžiku, až se připojíte musíte mít s obcí podepsanou smlouvu o vypouštění (smlouvy připravujeme).
  7. Na každý dům bude vypracovaná karta, kde bude přesný zákres s vyměřením veřejné přípojky, napojení a veškeré informace, které souvisejí s kanalizací.
  8. Pokud stavební firma vstoupila na váš pozemek, musí dát vše do původního stavu. Budou chtít od vás podepsat papír, že máte vše v pořádku. Pokud nejste spokojeni s terénní úpravou, nepodepisujte jim to, pak je sem už nedostaneme (jedná se o pozemky, např. když tlakovou kanalizaci budovali na vašich pozemcích).
  9. Kdybyste nebyli s čímkoliv spokojeni ohledně stavby kanalizace, dejte nám vědět, dokud nedošlo ke konečnému předání stavby.

 

Úřední deska


Počasí

předpověď pro obec
Ptýrov
Počasí
Dnes má svátek: