oficiální stránky obce

 

  1. V úterý 16.3. nastupuje stavební firma na dokončovací práce na stoku B4 (poslední ulice v zástavbě). Cílem bude oprava dvou šachet, kde kamerový systém ukázal chybu. Jedná se o šachty před domem Popovičů. V návaznosti budou vyměněny všechny poškozené obrubníky a též dojde k přeložení dvou retardérů. Asfaltování ulice proběhne okolo 15.dubna. Přesný termín dám dopředu vědět.

 

  1. Od pondělí 22.3. budou zahájeny práce na opravě čerpací stanice ČSOV 2.

 

  1. Obchůzka po celém kanalizačním řádu (před přijímací kolo) a kontrola všech šachet proběhne v úterý 23.3. (původní termín byl 15.3., ale pro požadavek technického dozoru došlo ke změně) pokud by někdo z vás měl nějaký problém, ideální doba se připomenout. Obchůzky se bude účastnit zástupce stavební firmy, zástupce VaK Mladá Boleslav, technický dozor a budoucí provozovatel. Pokud se budete chtít na něco zeptat, zavolejte mi, řeknu vám přibližný čas, kdy budeme v dané místní části.

 

  1. Pokud stavební firma vstoupila na váš pozemek (jedná se spíše domy s tlakovou kanalizaci), budou chtít od vás podepsat souhlasné stanovisko, že všechno uvedli do původního stavu. Pokud tak neučinili, nepodepisujte jim před odstraněním vad a nedodělků (nebo je už k vám nedostaneme).

 

 

Jen pro připomenutí

22.3. strojové čištění komunikací

9.-11.4. kontejner na více objemný odpad

8.5. svoz nebezpečného odpadu

Úřední deska


Počasí

předpověď pro obec
Ptýrov
Počasí
Dnes má svátek: