oficiální stránky obce
Aktuality
Počasí

předpověď pro obec
Ptýrov
Počasí
Dnes má svátek:Dovolte, abych Vás informoval o přijatých opatřeních v areálu Farmy Ptýrov.

Usnesení vlády ČR ze dne 15.3. 2020 č. 15 rozhodlo mimo jiné o zákazu organizované i neorganizované sportovní činnosti. Výjimku má podle odst c, nezbytná péče o zvířata. Do této činnosti je nutné u sportovních koní zařadit i tzv. pohybování koní. Jedná se pohyb koní na lonži ze země a nebo pod sedlem. Viz. výklad MZE pro CJF zde http://www.cjf.cz/aktuality/doporuceni-cjf-k-zajisteni-pece-o-kone-v-case-zakazu-volneho-pohybu-osob/.
V případě, kdy by k pohybování koní nedošlo, hrozí jejich jak fyzické poškození, tak psychická újma.
 
Na základě těchto skutečností jsme přijali následující opatření:
 
Areál je zcela uzavřen pro veřejnost včetně venkovních prostor. Je vyznačeno u vjezdu do areálu a vchodu do hlavní budovy. Vzhledem k charakteru areálu  však nelze zcela uzavřít všechny možné přístupové cesty.
Do areálu mají přístup pouze zaměstananci, majitelé koní (nebo pověřené osoby) a jiné osoby k zajištění nezbytných záležitostí – veterinář, kovář..atpod.
Byla přijata opatření, aby v areálu bylo vždy maximálně 10 osob.
Pohybování koní je rozplánováno tak, aby na jízdárně bylo vždy současně minimálně osob. Na venkovních jízdárnách se jedná o max. 3 osoby v jeden okamžik.
Je zákaz vstupu cizích jezdců a koní do areálu.
Byla ukončena činnost jezdecké školy.
Řada dalších interních opatření.
 
Věřím, že budou tato opatření dostatečná a budou chápána i občanskou veřejností jako opodstatněná.
 
Děkuji
 
Ing. Vladimír Bednář

jednatel
PCT, s.r.o.