oficiální stránky obce
Aktuality

Komunitní kompostárna (dále jen KK) je majetkem obce Ptýrov a je umístěna na obecní pozemku 561/1. Slouží pro shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně veřejných prostranství, hřišť a zahrad, vznikající na území obce Ptýrov. Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele. Provozovatelem je obec Ptýrov.

Provozní doba -KK je k používání od 1. 4. 2015.  KK slouží pouze občanům a majitelům nemovitostí na území obce Ptýrov.  Provozní doba je nepřetržitá.

Poplatky za užívání – KK je provozována bezplatně.

Povinnosti uživatelů– Seznámit se s tímto Provozním řádem a dodržovat jeho ustanovení. Respektovat pokyny správce a zástupců obce a udržovat pořádek.

Provozní pokyny  – Do KK je možné přijímat následující zbytky z údržby zeleně, za předpokladu dodržení dále uvedených podmínek správného kompostování, vyprodukované ovšem pouze komunitou, která kompostárnu provozuje (provozovatelem je obec, tedy do kompostárny je možné přijímat pouze produkci z katastru této obce):        posečenou trávu,   pohrabané listí, poštěpkované větve,    kůra, piliny,  zbytky rostlin. Je nutno dát pozor také na části rostlin napadené chorobami a plevele. Při kompostování  jsou některé zárodky chorob zničeny, avšak některé se při kompostovacím procesu  nezničí. Plevele se semeny do kompostu také nepatří. Při využívání kompostu, který obsahoval ve větší míře semena plevelů, existuje reálná možnost zaplevelení  kultivovaných ploch.  KK není určena pro kompostování jakýchkoliv jiných odpadů (z kuchyní,  z domácností, kalů z ČOV, ořezané větve z keřů a stromů apod.).

Úřední deska


Počasí

předpověď pro obec
Ptýrov
Počasí
Dnes má svátek: