oficiální stránky obce
Aktuality
Počasí

předpověď pro obec
Ptýrov
Počasí
Dnes má svátek:Obecní úřad

Obecní úřad

KONEČNÝ TERMÍN PŘEDÁNÍ A KOLAUDACE STAVBY KANALIZACE BUDE V PONDĚLÍ 31.KVĚTNA 2021.

MOŽNOST NAPOJENÍ VAŠICH DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK NA ŘÁD BUDE OD 15.ČERVNA (PO NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI). 

Děkujeme za vaši trpělivost OÚ

Braňka – Už 14 dní probíhá výměna obrubníků a přeložení chodníku v zástavbě RD. V pondělí 19.dubna se bude komunikace frézovat a v následujících dnech dojde k pokládce asfaltu. Prosíme, abyste nechali v týdnu od 19.4. do 25.4. komunikaci volnou!

Ptýrov – Dnes 8.4.se bude usazovat ČSOV 2 v Ptýrově. Od 19.-23.4. bude probíhat stavění elektro pilíře+ palisády, 26.4. realizace vystrojení ČSOV 2.

Do 30.dubna musí stavební firma dodělat všechny nedodělky a chyby, na které byla upozorněna při kontrole.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – NAPOJENÍ NA KANALIZACI BUDE BOHUŽEL O 14 DNÍ POSUNUTO Z DŮVODU NENAPOJENÍ ELEKTRO INSTALACE FIRMOU ČEZ NA ČSOV 2. PŘEDÁNÍ STAVBY+ KOLAUDACE 17. KVĚTNA

PO NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI SE BUDE MOŽNÉ NAPOJIT NA KANALIZACI OD 1.ČERVNA.

Dobře víme, že je to všechno moc dlouhé, ale prosím ještě to vydržme. Stavba kanalizace je přeci na několik desítek let a když nás to stálo, už takových peněz a nervů musíme to dotáhnout do zdárného konce!!  Možná pro někoho zbytečné stále opravy, ale proč to stavební firmu nenechat předělat, když to udělala nedokonale!!

 

 1. V úterý 16.3. nastupuje stavební firma na dokončovací práce na stoku B4 (poslední ulice v zástavbě). Cílem bude oprava dvou šachet, kde kamerový systém ukázal chybu. Jedná se o šachty před domem Popovičů. V návaznosti budou vyměněny všechny poškozené obrubníky a též dojde k přeložení dvou retardérů. Asfaltování ulice proběhne okolo 15.dubna. Přesný termín dám dopředu vědět.

 

 1. Od pondělí 22.3. budou zahájeny práce na opravě čerpací stanice ČSOV 2.

 

 1. Obchůzka po celém kanalizačním řádu (před přijímací kolo) a kontrola všech šachet proběhne v úterý 23.3. (původní termín byl 15.3., ale pro požadavek technického dozoru došlo ke změně) pokud by někdo z vás měl nějaký problém, ideální doba se připomenout. Obchůzky se bude účastnit zástupce stavební firmy, zástupce VaK Mladá Boleslav, technický dozor a budoucí provozovatel. Pokud se budete chtít na něco zeptat, zavolejte mi, řeknu vám přibližný čas, kdy budeme v dané místní části.

 

 1. Pokud stavební firma vstoupila na váš pozemek (jedná se spíše domy s tlakovou kanalizaci), budou chtít od vás podepsat souhlasné stanovisko, že všechno uvedli do původního stavu. Pokud tak neučinili, nepodepisujte jim před odstraněním vad a nedodělků (nebo je už k vám nedostaneme).

 

 

Jen pro připomenutí

22.3. strojové čištění komunikací

9.-11.4. kontejner na více objemný odpad

8.5. svoz nebezpečného odpadu

Nabídka platí i pro občany obce Ptýrov.

Během příštího týdne budeme spouštět také testovací místo pro antigenní i PCR testování.Testování bude zajištovat společnost CITYLAB spol.s.r.o., Rezervace na testování je možná zde:https://www.citylab.cz/rezervace. V týdnu od 8. do 13. března 2021 se v systému objeví odběrové místo Mnichovo Hradiště, kde bude možné se rezervovat, nyní se čeká na schválení místa na Středočeském kraji. Mobilní odběrové místo bude umístěno v Sokolovské ulici mezi sportovní halou BIOS aZŠ Sokolovská. Během příštího týdne přineseme ještě upřesňující informace. Pevně věřím, že nabídka testování a očkování pomůže co nejvíce lidem z Mnichovohradišťska a povede ke zlepšení současné velmi špatné situace. Aktuální informace jsou vždy kdispozici na stránkách města https://www.mnhradiste.cz/corona. -Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.starosta města Mnichovo Hradiště

 1. Do 30.4. budou provedeny všechny nedodělky a vady na stavbě. (viz předchozí informace)
 2. V úterý 30.4. dojde k předání stavby a zároveň bude provedena kolaudace stavebním úřadem z Mnichova Hradiště.
 3. Po 15 dnech od kolaudace dojde k nabytí právní moci a od 15.5. se budete moci napojovat na kanalizační řád.
 4. Připomínáme, že na kanalizační řád nesmí být napojené dešťové svody.
 5. Do 15.3. proběhne obchůzka za přítomnosti stavební firmy, VaK a obce, kde se bude kontrolovat napojení nemovitostí, těsnosti šachet a hlavního řádu. Bude se zaznamenávat kam máte svedenou dešťovou vodu, jestli máte na pozemku studnu, či bazén…
 6. V okamžiku, až se připojíte musíte mít s obcí podepsanou smlouvu o vypouštění (smlouvy připravujeme).
 7. Na každý dům bude vypracovaná karta, kde bude přesný zákres s vyměřením veřejné přípojky, napojení a veškeré informace, které souvisejí s kanalizací.
 8. Pokud stavební firma vstoupila na váš pozemek, musí dát vše do původního stavu. Budou chtít od vás podepsat papír, že máte vše v pořádku. Pokud nejste spokojeni s terénní úpravou, nepodepisujte jim to, pak je sem už nedostaneme (jedná se o pozemky, např. když tlakovou kanalizaci budovali na vašich pozemcích).
 9. Kdybyste nebyli s čímkoliv spokojeni ohledně stavby kanalizace, dejte nám vědět, dokud nedošlo ke konečnému předání stavby.