oficiální stránky obce

Aktuality

Braňka – Stavební firma nastoupí v úterý 7.1.2020. Podle harmonogramu začínají u pí Bůžkové a pojedou prostřední ulicí v zástavbě.

 ŽÁDÁME VŠECHNY, KDO NECHÁVÁJÍ SVÁ AUTA NA VEŘEJNÝCH PARKOVACÍCH PLOCHÁCH, ABY TATO MÍSTA UVOLNILI PRO OBČANY, KTEŘI NEBUDOU MOCI Z DŮVODU VÝKOPOVÝCH PRACÍ PARKOVAT U SVÝCH NEMOVITOSTÍ.

 

Ptýrov – v místní části Ptýrov jsou dokončeny všechny veřejné přípojky. V letošním roce dojde k terénním úpravám a zaasfaltování komunikace. Pokud by měl někdo návrhy, jak upravit náves nebo co zlepšit, prosíme o kontaktování.

 

Ptýrovec – Na jaře dojde k terénním úpravám a výměně rozbitých obrubníků na návsi. Obec bude žádat dotaci na obnovu dešťové kanalizace, která by se realizovala v místní části Ptýrovec.

 

Cesta mezi Braňkou a Maníkovicemi – cesta bude uzavřena dokud se zde nedokončí pokládka kanalizace. Poté  bude povrch cesty upraven zhutněným štěrkem.

 

Maníkovice ­– přibližný termín zahájení stavby kanalizace je plánován na březen.

Ceny pro občany přihlášené k trvalému pobytu

(neplatí se poplatek za jednotlivé osoby, ale za dům – podle vybrané známky)

Červená známka (výsyp popelnice každý týden) 1600,- Kč

Modrá známka (výsyp popelnice 1 x za 14 dní)  1000,- Kč

Zelená známka (p. Turek starší) 1300,- Kč

Pytle (15 ks) 500,- Kč

Pes 1 – 40,- Kč, za každého dalšího 60,- Kč

 

Ceny pro nepřihlášené občany (CHALUPÁŘI)

Pytle (10 ks) 500,00 Kč  Červená známka 2200,00 Kč,  Modrá známka 1100,00 Kč

Poplatky je možné zaplatit převodem na účet obce 33925181/0100 a jako variabilní symbol použít číslo popisné a na začátek přidat pokud se jedná o dům v Čihátkách – číslo 6, v Maníkovicích – číslo 7, v Ptýrovci  – číslo 8 a v Ptýrově – číslo 9. (Příklad poplatek za Čihátka čp.1 – variabilní symbol 61, za Maníkovice čp.1 – variabilní symbol 71, Ptýrovec čp. 2 – variabilní symbol 82, Ptýrov čp.14 – variabilní symbol 914) Známky a pytle jsou k vyzvednutí v kanceláři OÚ nebo po domluvě v místním obchodě.

Ptýrovec – hlavní komunikace je hotová. Konečné terénní úpravy včetně výměny poničených obrubníků na návsi a opravy odboček z hlavní komunikace budou dokončeny až na jaře ( na práci s recyklátem je třeba teplejší počasí).

Ptýrov – dokončují se veřejné přípojky. Od pondělí 2.12. plánuje stavební firma úpravy komunikace. Dojde ke štěrkování a zhutnění komunikace. V letošním roce se nebude asfaltovat. Stavební firma bude v zimním období zajišťovat sjízdnost (dosypávání nerovností) a odhrnování sněhu.

Braňka – začaly práce u čp. 47, práci pozastavilo skalní podloží. Poté bude práce pokračovat směrem k budově OÚ.  

Z organizačních důvodů poskytla stavební firma techniku v dřívějším termínu než bylo domluveno.

Braňka-Maníkovice: pokládka potrubí do cesty ve středu 16.10. 2019 (upravení cesty v úterý 22.10.)

Ptýrov-Ptýrovec: pokládka potrubí do cesty ve čtvrtek 17.10.2019 (upravení cesty v pondělí 21.10.)

V úterý 22.10.2019 se bude pracovat na Braňce na hlavní komunikaci Klášter Hradiště-Nová Ves. Provoz bude opět řízený semafory.

Ptýrov: stavební firma dodělává veřejné přípojky

Ptýrovec: od 23.10. do 31.10. bude komunikace uzavřena z důvodu pokládky obrusu.

Od středy 23.10. do čtvrtka 31.10. bude v Ptýrovci celková uzavírka místní komunikace! Netýká se integrovaného systému! (hasiči, záchranka, policie)

Prosíme o respektování rozhodnutí ÚSK. Finální pokládka na komunikaci bude probíhat ve dnech 29.-30.-31.10.

Před pokládkou bude firma celý povrch rovnat do konečné podoby a každé vjetí autem by porušilo připravený povrch!

Víme, že situace nebude lehká. Je potřeba nechat auta buď dole na cestě na Ptýrov a jezdit spodem přes Ptýrov, nebo nechat auta nahoře před prvním domem při vjezdu do Ptýrovce.

Je to finální úprava a poslední omezení v místní části Ptýrovec, tak moc prosíme o trpělivost.

                                                                                   Děkujeme OÚ

Ptýrovec – v pondělí 7.10. si firma ÚSK převzala komunikaci k realizování nového asfaltu. Během 9.-10.10. bude probíhat práce od čp. 21 (Bloudkovi) až po náves. Od pátku 11.10. bude práce pokračovat od návsi k čp. 7 (p.Šťastný).

Při realizaci konečného povrchu bude komunikace uzavřena v celé délce cca 3 dny. Datum zveřejníme dopředu.

Braňka – v zástavbě došlo v pátek 4.10. k frézování komunikace z důvodu využití frézy, která byla potřeba na frézování hlavní komunikace. Rýha byla uhutněna pro sjízdnost. Stavba v zástavbě bude zahájena až po dokončení prací na hlavní komunikaci směr Klášter Hradiště-Nová Ves.

Úřední deska


Počasí

předpověď pro obec
Ptýrov
Počasí
Dnes má svátek: